Residential

Warme Bolster

Ze wilden in eerste instantie een moderne woning, veel licht, ruimte, gezelligheid. De architectuur van deze woning zoekt aansluiting bij het hedendaagse, ziet af van een traditionele vormentaal en wordt gedragen door functionalisme en efficiëntie.

Back
...
Imponeren

Het is een interessante poging om het volume te defracteren, maar door hoogte en omvang, blijft het volume overweldigend imponeren.

...
Woonsensaties

Ook hier laat het ptoject zien dat architecten niet langer uit zijn op functionaliteit, maar veeleer gebrand zijn om woonsensaties te creëren.

...
Woonambiance

De eenvoud van de vormgeving etaleert geen exuberante luxe maar een verrukkelijke woonambiance die teruggrijpt naar eenvoud en ascese, naar vormelijke eenvoud, naar zichten en dorkijkjes, naar openheid en geslotenheid.