Coast

Bewoond Eiland

Niet jij, maar je gedachten zijn overal en nergens – in je werk, je relaties, en ja ... ook in jouw woning -.

Back
...
Krappe Context

Toch heeft de architect zichzelf niet gespaard en naarstig gezocht naar een vormgeving die zich laat inpassen in deze bijzondere context. Door de nabijheid van de buur en de beperkte oppervlakte moest hij, de architect, wel ‘geniaal’ uit de hoek komen om de woning vorm te geven in een vrij krappe context.

...
Tweede Huid

Ondanks een poging om de aanzienlijke blok architectuur wat af te zwakken, krijgt de voorgevel een lip waarachter het wonen zich schuilt.

...
Overweldigend Imponeren

Het is een interessante poging om het volume te defracteren, maar door hoogte en omvang, alsook door de nabijheid van de aanpalende woning, blijft het volume overweldigend imponeren.